Verzia pre mobily Preukaz ISIC/Euro<26 Známky Fotoalbum Fotoalbum Web Kontakt

Pondelok 25. 9. 2017
Počet návštev: 6044836

Vitajte na stránkach našej školy

Novinky

 • ... viac informácií o projekte, do ktorého sa naša ZŠ zapojí v školskom roku 2017/2018 po deviaty raz, sa dozviete na stránke UNICEF-u.

 • Vážení rodičia, milí žiaci 5. ročníka, 

  22.11.2017 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka zo SJL a MAT. Informácie o T5-2017, ktoré budeme priebežne aktualizovať, sme uverejnili na stránkach predmetových komisií SJL a MAT. Viac sa dozviete na stránke NUCEM-u.

 • ... zástupcami 4.-9. ročníka sa konala 19.09.2017 o 14.00 hod. v zasadačke školy. Predsedníčkou ŽŠR sa stala RADKA BOŇKOVÁ z IX.C a za podpredsedu ŽŠR bol zvolený PETER REPČÍK z VIII.B

 • Milí žiaci, ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA pod vedením bývalej predsedníčky Emmy Kolcunovej v minulom školskom roku predložila pedagógom našej školy návrh na udeľovanie takzvaných žolíkov ako ospravedlnenia pred ústnym skúšaním. 

  VIAC INFORMÁCIÍ O MOŽNOSTI ICH ZÍSKANIA A UPLATNENIA NA VYUČOVACEJ HODINE SA DOZVIETE TU.

 • Domáce kolo matematickej olympiády - zadania jednotlivých úloh.

 • Naša škola v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v školskom roku 2017/2018 realizuje jedinečný program univerzálnej prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi dospievajúcimi.

 • Vážení rodičia, 

  dňa 07.09.2017 sa budú konať TARZ.

  I. stupeň o 16:30 h.

 • Milí rodičia a žiaci, 

  dňa 4. septembra 2017 bude otvorenie školského roka o 8:30 h.

  Pomôcky potrebné na vyučovanie nájdete v záložke NA STIAHNUTIE

 • Oznamujeme všetkým rodičom našich žiakov v prípravkárskom veku /rok narodenia 2006 - 2011/ aj žiakom, ktorí navštevovali futbalový krúžok, že od utorka 15. augusta do štvrtka 31. augusta 2017 budú každý utorok a štvrtok, vždy od 18:00 hod, spoločné futbalové tréningy na ZŠ Považská 12. Bližšie informácie u p. Dušana Vitkovského, na tel. čísle 0948 172 157.

 •  

  1. júl - 3. september 2017

   začiatok školského roka 2017/2018 -  4. september 2017  (pondelok o 8:30)