Elektronická prihláška Známky Fotoalbum Fotoalbum Web Kontakt

Piatok 1. 7. 2022
Počet návštev: 550430

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • Poďakovanie primátora mesta Košice

  Milí rodičia,

  v mene primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka sa Vám chceme

  poďakovať za úspešný školský rok 2021/2022 a zaželať Vám

  krásny prázdninový čas, veľa slnka a bezstarostného oddychu

  s Vašimi ratolesťami. Veríme, že sa v septembri stretneme v zdraví,

  oddýchnutí a plní síl.

  Poďakovanie primátora mesta Košice si prečítate v zaslanej prílohe.

  primator_list_edupage.pdf

 • ŠKD 30.06.2022

  Vážení rodičia, oznamujeme vám, že dňa 30.06.2022 (štvrtok)

  bude ŠKD v prevádzke do 15:00 h.

 • ...si 27. júna 2022 v Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach prevzal RASTISLAV VYSTAVĚL z IX.C za vynikajúce vzdelávacie výsledky a mimoriadne schopnosti preukázané vo vedomostných súťažiach v školskom roku 2021/2022.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy!

 • HMOTNÁ NÚDZA ROZHODNUTIE

  Vážení rodičia,

  prosíme všetkých, ktorí budú mať aktuálne ROZHODNUTIE o hmotnej

  núdzi z ÚPSVaR, aby doručili jeho kópiu pani hospodárke

  Ing. M. Žeňuchovej alebo zaslali sken na adresu školy do 05.08.2022.

  (email: zspovke12@gmail.com - do predmetu uviesť: HN_ priezvisko žiaka)

  Počas letných prázdnin bude v škole zabezpečená služba: STREDA 08:00 - 14:00h.

 • Školská jedáleň - prihláška na školský rok 2022/2023

  Vážení rodičia, každý školský rok je potrebné vyplniť prihlášku na stravovanie.

  Chceme vás požiadať, aby ste tak urobili ešte v tomto školskom roku.

  Prihlášku môžete:

  • vyplniť a preposlať vedúcej ŠJ emailom,
  • vytlačiť, vyplniť a odovzadať vedúcej ŠJ,
  • žiak/žiačka si môže vyžiadať tlačivo prihlášky od vedúcej ŠJ, na vrátnici školy a následne odovzdať vyplnenú prihlášku.

  Uvedené ceny za stravné sú zatiaľ súčasné.

  Predpokladáme, že od septembra sa výška stravného bude navyšovať,

  preto bude potrebné upraviť trvalé príkazy v bankách.

 • Milí stravníci!

  Odhlasovanie z posledného júnového týždňa 27. – 30.06.2022

  je možné do 24.06.2022 do 09:00 h z dôvodu ukončenia

  vydávania stravy a vykonania účtovnej uzávierky.

  Odhásiť je potrebné žiakov, ktorí si neodoberú v daných dňoch

  stravu (školský výlet, dovolenka, lekárske vyšetrenie . . . ).

  Prajeme vám krásne prežitie letných prázdnin!

  Kolektív ŠJ

 • ...je názov tanečnej súťaže, ktorú zorganizovali 12. júna 2022 v Žiline. Zúčastnil sa na nej aj žiak našej školy JÁN JUHÁS z V.A so svojou tanečnou partnerkou. V latinskoamerických tancoch si vytancovali 1. miesto a v štandardných tancoch 2. miesto. Obidve umiestnenia ich posunuli do vyššej kategórie C. Srdečne blahoželáme!

 • ...sa konal v Košiciach 16. júna 2022. ALEXEJ IVAN z I.B sa v behu na 60 m v kategórii 2015-2016 umiestnil na peknom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

 • Žiak VI.A triedy ALAIN OLIVIER ROGER so svojím športovým klubom BasketGalaxy získal pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Voľno udelené RŠ

  Vážení rodičia,

  dňa 15.06.2022 (streda) bude voľno udelené riaditeľom školy

  pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka.

  1. - 6. ročník - vyučovanie podľa rozvrhu hodín.

  Pre prítomných žiakov je zabezpečený suchý obed - bageta.

  Mliečna desiata sa v tento deň nepodáva.