ZÁPIS_Elektronická prihláška Verzia pre mobily Preukaz ISIC/Euro<26 Známky Fotoalbum Fotoalbum Web Kontakt

Sobota 5. 12. 2020
Počet návštev: 8662676

Vitajte na stránkach našej školy

 

 

Novinky

 • ŠKOLSKÉ KOLO ONLINE OLYMPIÁDY Z NEJ

  Dňa 1.12.2020 sa uskutočnil 2.ročník OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU.

  Žiaci súťažili online v troch kolách: čítanie s porozumením, gramatický test a voľný rozhovor.

  Výsledková listina: Kategória 1B

  1.miesto: Alexandra Ujheľská IX.A

  2.miesto: Tomáš Sedlák VIII.B

  3.miesto: Marián Repaský VIII.C

  Víťazom a všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

  Mgr. Helena Hajdúová

 • ŠKOLSKÉ KOLO ONLINE OLYMPIÁDY Z ANJ

  ... výsledky z 30. 11. 2020 sme uverejnili TU.

 • ZÁUJEM O PREZENČNÉ VYUČOVANIE

  Vážení rodičia,

  Magistrát mesta Košice, náš zriaďovateľ, nás požiadal o urýchlený prieskum medzi rodičmi.

  Prieskum je zameraný na vyjadrenie vášho záujmu v súvislosti

  s možným opätovným návratom k prezenčnej forme vzdelávania

  pre žiakov 5. - 9. ročníka.

  Cez modul PRIHLASOVANIE vás prosíme o vaše vyjadrenie do 01.12.2020 do 15:00.

  Ďakujeme

  Rodičia, ktorí sa nevedia prihlásiť cez rodičovské konto, musia označiť

  NEVIEM prihlasovacie meno alebo heslo.

  Následne uvedú emailovú adresu, ktorú poskytli škole. Na uvedený email príde vygenerované heslo.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - HODNOTENIE PREDMETOV

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na to, že od 26.10.2020 prebieha vyučovanie žiakov

  5. - 9. ročníka dištančnou formou, riaditeľ školy v súlade s legislatívou

  a po prerokovaní návrhu v pedagogickej rade rozhodol o hodnotení

  a klasifikácii vyučovacích predmetov.

  Dokument Hodnotenie predmetov na ZŠ Považská 12 Košice počas dištančného vzdelávania TU:

  Hodnotenie_predmetov_DV.doc

 • Informatická súťaž iBobor

  10. - 16. novembra 2020 sa na našej škole konala informatická súťaž iBobor. Výsledky si môžete pozrieť TU.

 • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO SJL - ONLINE

  16.11.2020 15 žiakov z 8. a 9. ročníka súťažilo v dvoch kolách: vedomostný test, transformácia (prepracovanie) textu na zadaný slohový útvar. Tretie kolo, rečnícky prejav, bol z dôvodu online formy súťaže zrušený. Víťazom školského kola je DANIEL KOLCUN z IX.A, postupuje do okresného kola. Srdečne blahoželáme! Viac sa o výsledkoch dočítate TU.

 • VYHLÁSENIE zákonného zástupcu o bezinfekčnosti pre žiakov 1. - 4. ročníka AKTUALIZOVANÉ

  Vážení rodičia,

  na základe dokumentov, ktoré boli aktualizované podľa platných

  opatrení a odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR

  vás žiadame o vyplnenie VYHLÁSENIA o bezinfekčnosti.

  Toto vyhlásenie musí vyplniť každý zákonný zástupca pri nástupe žiaka do školy

  po jesenných prázdninách v termíne 06.11.2020 - 09.11.2020.

  Tlačivá platné k 05.11.2020 sme žiakom rozdali a budeme ich akceptovať.

  Pokiaľ tlačivo nemáte, môžete si vytlačiť AKTUALIZOVANÉ a žiak ho prinesie

  a odovzdá triednej učiteľke.

 • VOĽBA ČLENOV DO RADY ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  v termíne od 23.10.2020 do 26.10.2020 ste mali možnosť zvoliť 4 členov

  Rady školy zo zástupcov rodičov, ktorí súhlasili s kandidatúrou.

  Vďaka vášmu hlasovaniu sa členmi Rady školy stali:

  Peter Bartoš, doc. Marek Laciak, PhD., Ing. Peter Kolcun, Lucia Krajňáková.

  Zvoleným členom blahoželáme.

 • DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE

  Vážení rodičia,

  od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prebiehať DIŠTANČNÉ

  vzdelávanie pre žiakov 5. - 9. ročníka.

  Vyučovanie sa neprerušuje, ale mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa

  účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

  Každý žiak, rodič môže kedykoľvek poprosiť o pomoc s prístupom

  na dištančné vzdelávanie.

 • USMERNENIE na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu

  Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 12.10.2020 prerušuje

  záujmová činnosť CVČ.

  Od 13.10.2020 bude vykonávaný ranný filter - meranie teploty.

  Žiaci 2. a 5. ročníka budú mať ranný filter cez vchod ŠKD.

  Prosíme o dodržiavanie rozostupov počas ranného filtra.

  Na základe opatrení k vývoju epidemiologickej situácie sa

  od 13.10.2020 ruší prevádzka rannej a dlhej služby v ŠKD.

  ŠKD bude v prevádzke do 16:30 h.